Over ZVPR

Zorg Voor Patiëntenrechten

een project van Raatzorg en WEEM Consultancy.

Chris Bartelds van Raatzorg is de stuwende kracht achter ‘Zorg voor Patiëntenrechten’. Samen met Ans Peeters Weem van Weem Consultancy onderzochten ze in 2017 de behoefte aan kennismateriaal  over patiëntenrechten voor verpleegkundigen.

In 2020 is ons team versterkt met de organisatorische ondersteuning van Sepp van de Pauvort. Sepp werkt bij Amoo & Partners, ondersteuning bij professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Victor Bakker van Victor Webdesign heeft de website en ons logo gerealiseerd. Hij staat klaar voor technische en design uitdagingen.

Peter Bakens is in 2022 gepensioneerd als verpleegkundig docent aan de HBO V in Den Haag. Peter is ook lid geweest van de adviesraad van V&VN. Hij constateerde dat de ontwikkelde e learnings informatie bevatten die belangrijk is voor de HBO V en waar tot nu toe geen les over wordt gegeven. De focus ligt daarbij op empowerment van de zorgvrager. De drie learnings gaan over patiëntenrechten In het algemeen en specifiek over de rechten van wilsonbekwame personen een ernstig zieke kinderen.

Ans Peeters-Weem

ZVPR | Ans Peeters-Weem

Ans Peeters Weem is afgestudeerd in de faciliterende dienstverlening en politieke wetenschap. Ze werkte onder andere als directeur van het CIZ Fryslân.

Ans is sterk in het overzien van werkprocessen en begeleidde bij de ontwikkeling van de learnings.

Chris Bartelds

ZVPR | Chris Bartelds

Chris Bartelds is verpleegkundige in de maatschappelijke gezondheidszorg. Sinds 2015 is hij als ZZP’er onder de naam Raatzorg, aangesloten bij Coöperatie Dichtbij. Hij werkte tot 2021 in de palliatieve terminale zorg.

Vanuit zijn interesse voor de patiëntenrechten in Nederland richt hij in de jaren ‘90 de stichting Cura Vera op. De stichting faciliteert gratis zorgvragers bij het schrijven van een wilsverklaring behandelbeperking.

Dit zeggen anderen over ons

Jeetje, wat zullen jullie hier veel werk aan gehad hebben, puik werk, chapeau!

Het is een mooi opgezette cursus die, over het algemeen, goed en logisch verloopt. Ook de slides met voorbereidende/informerende gegevens zijn prettig, je wordt als het ware aan de hand meegenomen. De filmpjes zijn ook zeer mooi.

Ilona Herrewijnen - HBO V en verloskundige

Dat was wel een pittig toetsje zeg!

Toen ik begon dacht ik even dat dit mijn pet te boven ging. Maarrr, naarmate ik verder in de toets kwam, werd ik steeds leergieriger. Ik begon de theorie in mijn hoofd te plaatsen in de praktijk. Alle informatie viel steeds meer op zijn plek en mijn 'hyperfocus' ging op standje 'aan'. En dat is een prestatie! Dat gebeurt me alleen wanneer ik iets echt goed en interessant vind.

Al met al, ben ik blij met alles wat ik heb geleerd. Het heeft me geïnspireerd en ik neem het zeker mee de werkvloer op. En gelukkig heb ik de toets met 86% gehaald (Had zwaar gebaald, als ik 'm niet had gehaald :)) Complimenten!

Jitske Folkerts - HBO V wondverpleegkundige

Het boekje: Wie zegt “het is genoeg” als je er zelf niet meer kunt praten?” lijkt me hbo-v boekenlijst waardig. De digitale versie is te koop via www.curavera.nl.

De power points die je me hier thuis liet zien zijn van een ander kaliber, deze materie zit niet in het studie pakket, ik zie je ze zo gebruiken als goede gastdocent!

Peter Bakens - Oud verpleegkundig docent HBO-V Den Haag

We hebben Martin Buijsen voorgelegd: Als verpleegkundige heb ik, Chris Bartelds, een aantal e- learnings gemaakt en de bijgevoegde vragenlijst en protocol gemaakt voor regieverpleegkundigen. Er is een learning met basisinformatie, een learning met betrekking tot wilsonbekwame personen hun vertegenwoordigers of mentoren. En als laatste een learning met betrekking tot kinderen, hun ouders of voogden. Mijn doelgroep is de verpleegkundige sector. Graag uw reactie op de vragenlijst en het protocol en uw instemming om uw informatie op deze wijze te mogen gebruiken op www.zvpr.nl.

Het antwoord van Martin Buijsen: “Prima, hoor. Veel succes!”

Martin Buijsen - Hoogleraar gezondheidsrecht

Wat leuke overzichtelijke en leerzame informatie.

De vragen waren goed te doen, leuk dank. Ik zie uit naar de volgende e learning!

Margriet Kinderman - Verpleegkundige en maatschappelijk werkster

Missie

Met mijn verpleegkundig leiderschap zijn wij gaan werken aan ons project ‘zorg voor patiëntenrechten’. Het gaat over, regie, patiëntenrechten en het bloot leggen van medische gedragingen bij het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. Er is een gebrek aan ‘interdisciplinair transparantie’. Onze doelen zijn:

  • ‘Interdisciplinair transparantie’ bereiken.
  • ‘Het bloot leggen van medische gedragingen bij het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen’.
  • ‘Zoveel mogelijk verpleegkundigen en verzorgenden bewust maken van ‘interdisciplinair transparantie’.
  • ‘Het keuze- en beslisrecht van ernstig zieke zorgvragers en hun vertegenwoordigers versterken. Waardoor zij beter een keuze kunnen maken tussen ‘meedoen aan medische wetenschappelijk onderzoek’ of ‘palliatieve zorg’. Hierover worden zorgvragers nog onvoldoende geïnformeerd.

 Om deze doelen te bereiken hebben wij e-learnings gemaakt. En een eenvoudige vragenlijst, gericht op de zorgbehoefte van de zorgvrager. Ook is er een protocol gericht op de rollen van arts en arts-onderzoeker bij het starten van het medisch wetenschappelijk onderzoek.

Het protocol kan helpen om een beter ‘interdisciplinair transparant gedrag’ te ontwikkelen. Als eerste in het belang van de zorgbehoefte van zorgvragers in de laatste levensfase en in de tweede plaats in het belang van het wetenschappelijk onderzoek.

Visie

ZVPR is van mening dat er zorgvuldiger dient te worden omgegaan met patiëntenrechten. Wij vinden dat er niet goed genoeg wordt omgegaan met patiëntenrechten in Nederland. Het is broodnodig om meer transparantie in medisch wetenschappelijk onderzoek te bereiken en het principe ‘samen beslissen’ toe te passen.  Verpleegkundigen dienen betrokken te worden en goed geïnformeerd te zijn als ‘samen beslissen’ aan de orde is. Ernstig zieke zorgvragers hebben recht om te kunnen kiezen tussen ‘medische wetenschappelijk onderzoek’ of ‘palliatieve zorg’. Ook als dit ten kosten kan gaan van medisch wetenschappelijk onderzoek.

Een gratis rechtsgeldige schriftelijke wilsverklaring  behandelbeperkingen

Je vindt op ZVPR een hyperlink naar www.curavera.nl. Je kunt je zorgvrager helpen aan een gratis rechtsgeldige schriftelijke wilsverklaring  behandelbeperkingen (SWB) (een belangrijk onderdeel van het dure levenstestament).

Op de site staat een handleiding, met aanwijzingen en tips over het opstellen van een SWB. Het is belangrijk de wilsverklaring actueel te houden. Dit doet de zorgvrager door regelmatig, een keer per twee jaar, met de huisarts te bespreken.  De zorgvrager verklaart hiermee achter de wilsverklaring te blijven staan.