Voor wie?

De learnings zijn geschreven voor onder andere de HBO-V, zorginstellingen, regieverpleegkundigen en V&V werkers In de psychogeriatrie een kinderverpleegkunde.

Wij realiseren ons dat de kennis die gedeeld wordt een bijdrage geeft aan een cultuuromslag. Deze kennis zou kunnen leiden tot een betere samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen een verzorgenden. Het gaat om een cultuur omslag en dat zijn processen met een uitdaging.  “Draagvlak bepaalt de snelheid waarmee we kunnen werken. Er spelen superveel belangen”

Het gaat uiteindelijk om een gedeelde verantwoordelijkheid aan onze kwetsbare zorgvragers. Dat zijn de mensen om ‘wie’ het draait.

Vragen?