Zorgaanbieders & patiëntenrechten

Op de hoogte met vier overzichtelijke e-learnings

Patiëntenrechten en het begrip ‘empowerment’ hebben een belangrijke plek gekregen in het verpleegkundig curriculum 2020. In het regeerakkoord Rutte III komt dit terug onder de noemer ‘Samen beslissen’. Daarmee wordt het belang nog eens onderstreept.

Vanaf 2017 is de overheid begonnen met de praktische invulling. Het Zorginstituut Nederland heeft de VU en Equalis opdracht gegeven het rapport ‘Samen beslissen in de praktijk’ te realiseren. Dit rapport is op 14 juni 2019 uitgegeven. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat ze beleid maken over ‘samen beslissen’, afgestemd op hun doelgroepen. In het najaar van 2021 is de overheid gestart met de campagne begineengoedgesprek.nl . De campagne is gebaseerd op de aanpassingen in de WGBO van januari 2020.

In 4 overzichtelijke modules krijgen je medewerkers praktische inzichten over onderbelichte rechten die zorgvragers hebben. Met de opgedane kennis over patiëntenrechten kunnen zorgverleners de zorgvragers beter informeren. Hierdoor wordt het zorgaanbod optimaal afgestemd op kwaliteit van leven van de zorgvrager. Ook kunnen medewerkers helpen om bewuste keuzes te maken over de behandeling van een zorgvrager en staat je team stevig in de schoenen in gesprekken met de zorgvrager en andere behandelaars.

E-Learning in 4 modules

De e-learning richt zich op de inhoud van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Hierin staan de rechten van patiënten beschreven. In de eerste module test je of je genoeg van de WGBO weet. Deze module is gratis, je kunt er direct mee beginnen.

4 e-learnings over patiëntenrechten

De gratis module; weet ik genoeg van patiëntenrechten?

De module "weet ik genoeg van patiëntenrechten?" test de basiskennis over de WGBO en geeft een indruk van de rest van de e-learning. Deze module is gratis, zodat je een goed beeld krijgt van de rest van de modules.

Mens & autonomie met de basis informatie over patiëntenrechten

In module "Mens & autonomie met de basis informatie over patiëntenrechten" gaan we dieper in op de patiëntenrechten, medisch-wetenschappelijk onderzoek en de gezondheidsvaardigheden. We kijken naar de gevolgen hiervan voor zorgvragers, maar ook naar de manier waarop die invloed hebben op het dagelijks werk van zorgverleners.

Na de accreditatie door de beroepsvereniging V&VN worden onze learnings op de website geplaatst. Via Facebook en LinkedIn maken we bekend dat de e-learnings geplaatst zijn.

De rechten van wilsonbekwame personen en hun vertegenwoordiging

Module "De rechten van wilsonbekwame personen en hun vertegenwoordiging" is een verdiepingsmodule. Deze module kijkt specifiek naar de situatie van zorgvragers van 16 jaar en ouder. Volgens de WGBO is een 16-jarige volwassen en mag deze zelfstandig beslissingen nemen.

Je kunt module "De rechten van wilsonbekwame personen en hun vertegenwoordiging" aanschaffen nadat je module 2 met succes hebt voltooid.

Na de accreditatie door de beroepsvereniging V&VN worden onze learnings op de website geplaatst. Via Facebook en LinkedIn maken we bekend dat de e-learnings geplaatst zijn.

De rechten van kinderen, ouders of voogden.

Module "De rechten van kinderen, ouders of voogden." is ook een verdiepingsmodule. Deze module behandelt de gevolgen van de WGBO voor zieke kinderen.

Je kunt module "De rechten van kinderen, ouders of voogden." aanschaffen nadat je module 2 met succes hebt voltooid.

Na de accreditatie door de beroepsvereniging V&VN worden onze learnings op de website geplaatst. Via Facebook en LinkedIn maken we bekend dat de e-learnings geplaatst zijn.

Voordelen van deze e-learning

N

Medewerkers volgen de e-learning in de tijd wanneer het hen uitkomt. Als zorgaanbieder onderscheidt je je door deze e-learning aan te bieden

N

Medewerkers zijn beter instaat invulling te geven aan het begrip ‘empowerment’ : het versterken van de regie van de zorgvrager in behandel- en zorgrelaties

N

Medewerkers leren om vorm te geven aan patiëntenrechten en ‘samen beslissen’

N

Daarmee wordt het zorgaanbod beter afgestemd op de kwaliteit van leven van de zorgvragers

Iets voor je medewerkers?

Aanbod op maat.

Wil je meer weten of ben je benieuwd wat de kosten zijn voor je organisatie?
Neem dan contact met ons op, we denken graag met je mee.