Intermediairs & patiëntenrechten

Alles wat uitzendkrachten moeten weten in vier overzichtelijke e-learnings

Als intermediair in de zorg heb je dagelijks te maken met uitzendkrachten en hun werk. Dat werk verandert continu. Zo staat in het verpleegkundig curriculum 2020 het begrip ‘empowerment’ en de daarmee samenhangende patiëntenrechten centraal. Dit onderwerp heeft ook een plek gekregen in het regeerakkoord van Rutte III onder de noemer ‘samen beslissen’.

Vanaf 2017 is de overheid begonnen met de praktische invulling. Het Zorginstituut Nederland heeft van de overheid de opdracht gekregen het rapport ‘Samen beslissen in de praktijk’ te realiseren. In het najaar van 2021 is de overheid gestart met de campagne begineengoedgesprek.nl . De campagne is gebaseerd op de aanpassingen in de WGBO van januari 2020.

Veel uitzendkrachten zijn niet op de hoogte van de rechten van de zorgvragers en het beleid van de zorginstellingen. Er wordt van zorgvragers verwacht dat ze kritisch en assertief zijn in gesprekken met artsen en andere zorgverleners. Veel zorgvragers kunnen of durven dat niet. Juist in het versterken van empowerment ligt een geweldige kans voor zorgverleners.

We dragen daar graag aan bij en hebben de praktische handvatten voor verpleegkundigen en VIG’ers in 4 e-learnings gezet. Als intermediair profileer je je hiermee sterk naar zorgaanbieders en uitzendkrachten.

Door zorgvragers assertiever te maken, hopen we ook dat artsen beter omgaan met de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), waarin onder andere patiëntenrechten en medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen zijn geregeld.

Het informeren van kwetsbare groepen over medisch wetenschappelijk onderzoek kan beter. Zorgverleners kunnen hier een belangrijk rol in vervullen.

Om dat te faciliteren, hebben we een e-learning ontwikkeld waarmee zorgverleners op praktische wijze leren hoe ze empowerment en patiëntenrechten een centrale plek in hun dagelijks werk kunnen geven. Zo ondersteunen verpleegkundigen zorgvragers in het verbeteren van hun gezondheidsvaardigheden. Daarnaast verdienen hulpverleners er accreditatiepunten mee.

Investeer vandaag in deze learnings zodat je als intermediair kunt laten zien dat je helemaal up-to-date bent.

E-Learning in 4 modules

De e-learning richt zich op de inhoud van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Hierin staan de rechten van patiënten beschreven. In de eerste module test je of je genoeg van de WGBO weet. Deze module is gratis, je kunt er direct mee beginnen.

4 e-learnings over patiëntenrechten

De gratis module; weet ik genoeg van patiëntenrechten?

De module "weet ik genoeg van patiëntenrechten?" test de basiskennis over de WGBO en geeft een indruk van de rest van de e-learning. Deze module is gratis, zodat je een goed beeld krijgt van de rest van de modules.

Mens & autonomie met de basis informatie over patiëntenrechten

In module "Mens & autonomie met de basis informatie over patiëntenrechten" gaan we dieper in op de patiëntenrechten, medisch-wetenschappelijk onderzoek en de gezondheidsvaardigheden. We kijken naar de gevolgen hiervan voor zorgvragers, maar ook naar de manier waarop die invloed hebben op het dagelijks werk van zorgverleners.

Na de accreditatie door de beroepsvereniging V&VN worden onze learnings op de website geplaatst. Via Facebook en LinkedIn maken we bekend dat de e-learnings geplaatst zijn.

De rechten van wilsonbekwame personen en hun vertegenwoordiging

Module "De rechten van wilsonbekwame personen en hun vertegenwoordiging" is een verdiepingsmodule. Deze module kijkt specifiek naar de situatie van zorgvragers van 16 jaar en ouder. Volgens de WGBO is een 16-jarige volwassen en mag deze zelfstandig beslissingen nemen.

Je kunt module "De rechten van wilsonbekwame personen en hun vertegenwoordiging" aanschaffen nadat je module 2 met succes hebt voltooid.

Na de accreditatie door de beroepsvereniging V&VN worden onze learnings op de website geplaatst. Via Facebook en LinkedIn maken we bekend dat de e-learnings geplaatst zijn.

De rechten van kinderen, ouders of voogden.

Module "De rechten van kinderen, ouders of voogden." is ook een verdiepingsmodule. Deze module behandelt de gevolgen van de WGBO voor zieke kinderen.

Je kunt module "De rechten van kinderen, ouders of voogden." aanschaffen nadat je module 2 met succes hebt voltooid.

Na de accreditatie door de beroepsvereniging V&VN worden onze learnings op de website geplaatst. Via Facebook en LinkedIn maken we bekend dat de e-learnings geplaatst zijn.

Iets voor je medewerkers?

Aanbod op maat

Wil je meer weten of ben je benieuwd wat de kosten zijn voor je organisatie?
Neem dan contact met ons op, we denken graag met je mee.