Kennisbank

Gratis en betaalde artikelen over patiëntenrechten

Een vijftal essentiële artikelen over patiëntenrechten.

Gratis te downloaden

Medische wetenschap verdringt palliatieve zorg

Download artikel >

De onterechte verruiming van onderzoek met kinderen en wilsonbekwamen

Download artikel >

De patiënt is zo assertief nog niet

Download artikel >

Zorg niet klaar voor samen beslissen

Download artikel >

Handreiking verdeling verantwoorde­lijkheid

Download artikel >

Amsterdam UMC deelt gegevens IC patiënten

Amsterdam UMC stelt gegevens over IC-patiënten beschikbaar om levens te redden. 17-11-2019 bron: https://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/actueel/actueel/amsterdam-umc-stelt-gegevens-over-ic-patienten-beschikbaar-om-levens-te-redden.htm Als eerste ziekenhuis in...

Lees meer

Ziekenhuis Isala Zwolle negeert richtlijnen

­­­Hartpatiënten Isala kregen bloedverdunner zonder medeweten behandelaar Onderzoekers in het Isala Hartcentrum in Zwolle dienden 250 patiënten met een hoog risico op hartinfarcten bloedverdunners toe zonder medeweten van hun behandelaars. Ook schoot de administratie...

Lees meer

Een falende zorgketen > € 1,95

Een samenvatting van een persoonlijk relaas van haar zoon, mentor en wettelijk vertegenwoordiger. Op 91-jarige leeftijd overleed onze moeder in het verpleeghuis. Tot haar 90e levensjaar kon zij in haar bescheiden flatje blijven wonen, zoals zij wenste, met behulp van...

Lees meer

Euthanasie > € 1,95

De euthanasiewet wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie van 2014 heeft een drietal aanpassingen opgeleverd. De meest in het oog springende aanpassing is het activeren en faciliteren van het schriftelijk euthanasieverzoek door de ministeries van Veiligheid en...

Lees meer

Wetgeving over patiëntenrechten > € 1,95

In dit artikel komt het spanningsveld naar voren tussen de wetten, Wkkgz, WGBO, WMO en regelgeving Topklinische zorg. Het spanningsveld bestaat tussen het individuele belang van de zorgvrager en het belang van medische wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO(M)....

Lees meer

Wetenschap en beleid > € 1,95

Voor dit artikel zijn een achttal samenvattingen gemaakt van proefschriften en een samenvatting van een parlementaire brief. Alle proefschriften gaan over verschillende invalshoeken over patiëntenrechten. Daarnaast is onder de aandacht een citaat uit een interview en...

Lees meer

De Haagse Kaasstolp > € 1,95

Het politieke bedrijf en verpleegkundig invloed Verpleegkundigen en verzorgenden, krijg een globaal inzicht in de Nederlandse politiek en het politieke bedrijf. In notendop wordt beschreven hoe het politieke bedrijf werkt. Insiders spreken over de: “Haagse kaasstolp”....

Lees meer